Thông Tin Sản Phẩm

 • Hiển thị số bằng LED 7 đoạn
 • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
 • Lập trình giá trị cài đặt
 • Nguồn cung cấp: 184 đến 276 VAC
 • Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA đến 10A
 • Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
 • Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch (khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO)
 • Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
 • Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra. Kiểu gắn DIN rail
 • Ghi lại 3 giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
 • Kích thước (h x w x d): 85 x 71 x 71mm

DIN310-240A