Thông Tin Sản Phẩm

MX100-400V là  Relay Bảo Vệ Điện Áp (Voltage Relay) loại kết hợp đế socket gắn trên DIN RAIL

  • Chức năng bảo vệ Mất pha và Ngược pha
  • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
  • Nguồn cung cấp: 400V AC (+/-20%)
  • Gắn trên socket 11 chân tròn
  • Kích thước (h x w x d): 80 x 35 x 73 mm

MX100-400V MIKRO