Thông Tin Sản Phẩm

NX301A-240A là Relay Bảo Vệ Dòng Rò loại gắn Mặt Tủ Điện

  • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
  • Cài đặt thông số bằng núm xoay
  • Nguồn cung cấp : 198 đến 265 VAC
  • Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 30A
  • Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
  • Báo lỗi khi ngõ vào ZCT hở mạch (khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO)
  • Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
  • Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra
  • Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

NX301A-240A MIKRO