Thông Tin Sản Phẩm

 •  Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn.
 •  Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.
 •  Lập trình giá trị cài đặt.
 •  Dòng dịnh mức: 5A ; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC.
 •  Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình.
 •  Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
 •  Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26.
 •  Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
  + Dòng chạm đất : I> = 0.1A – 5A (tức là 2% đến 100%).
  + Thời gian tác động: 5 IDMT, k t = 0.05 – 1.0 hoặc DT, t= 0.00s – 100s.
 •  Cài đặt mức tác động cao (High-set):
  + Dòng chạm đất : I>> = 0.1A – 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu hóa (cài disable).
  + Thời gian tác động: xác định t>> = 0.00s – 100s.
 •  Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm