Thông Tin Sản Phẩm

NX1000A-240A là Relay Bảo Vệ Kết Hợp Quá Dòng Và Chạm Đất  loại gắn Mặt Tủ Điện

 • Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
 • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
 • Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm
 • Dòng dịnh mức: 5A
 • Nguồn cung cấp: 198 đến 265 VAC
 • Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
 • Ghi lại giá trị sự cố trước đó
 • Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
  + Dòng quá tải: I> = (0.5A – 10A) (tức là 10% đến 200%)
  + Dòng chạm đất: Io> = (0.1A – 5A) (tức là 2% đến 100%)
  + Thời gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT)
  với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0.05s – 99s)
 • Cài đặt mức tác động cao (High-set):
  + Dòng ngắn mạch: I>> = (0.5A – 99.9A) ( tức là 10% đến 1998%) hoặc Vô hiệu
  + Dòng chạm đất: Io>> = (0.1A – 50A) (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu hóa (cài
  disable)
  + Thời gian tác động: xác định t>> = (0.05s – 2.5s)
 • Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 m

NX1000A-240A MIKRO