Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: DE-96
  • Kích thước mặt trước: 96×96 (DE-96)
  • Điện áp đo: 45-55HZ , 55-65HZ