Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: DE-72
  • Kích thước mặt trước: 72×72 (DE-72)
  • Điện áp đo: 45-55HZ , 55-65HZ