Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: DE-72
  • Kích thước mặt trước: 72×72 (DE-72)
  • Điện áp đo: 50A, 75A, 100A, …4000A/5A