Điện Trở Dây Dẫn Phụ Thuộc Vào Yếu Tố Nào?

Điện trở là gì? Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào? Tất cả sẽ được dienchaua giải đáp qua bài viết dưới đây, cùng theo dõi nhứ?

Điện trở là gì?

Điện trở được định nghĩa là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện. Nếu vẫn dẫn điện tốt thì vật dẫn điện đó sẽ có điện trở nhỏ. Trong trường hợp ngược lại thì điện trở lớn, vật dẫn điện kém. Nếu đó là một vật cách điện thì điện trở sẽ vô cùng lớn.

điện trở phụ thuộc chiều dài dây dẫn

Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?

Để biết điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào thì cần xem xét công thức tính điện trở của vật dẫn điện như sau:

R = ρ.L/S

Trong đó:

R là điện trở, có đơn vị là ohm

ρ là điện trở suất phụ thuộc vào chất liệu.

L là chiều dài dây dẫn.

S là tiết diện của dây dẫn.

Theo công thức trên thì có thể thấy điện trở dây dẫn phụ thuộc vào 3 yếu tố đó chính là chất liệu của dây dẫn, chiều dài của dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

3 yếu tố ảnh hưởng đến đến điện trở của dây dẫn

Chất liệu làm dây dẫn

Điện trở suất là một đại lượng đặc trưng cho sự phụ thuộc của điện trở vào chất liệu dây dẫn. Về bản chất, điển trở suất chính là khả năng làm cản trở sự dịch chuyển theo hướng các hạt mang điện.

điện trở tiết dây dẫn

Những vật liệu cách điện thường có điện trở suất cao, ngược lại các vật liệu có tính dẫn điện cao thì có điện trở suất thấp.

Đơn vị của điện trở suất ohm.met (Ω.m)

Chiều dài của dây dẫn

Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài của các dây dẫn. Bạn có xem ví dụ sau để hiểu hơn về định nghĩa trên.

Ví dụ ta có hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều dài là L1 và L2 thì:

R1/R2 = L1/L2

Trong đó:

 • R1, L1 là điện trở và chiều dài của dây dẫn 1.
 • R2, L2 là điện trở và chiều dài của dây dẫn 2.

Tiết diện dây dẫn

Nếu như các đoạn dây dẫn có cùng chiều dài và cùng chất liệu thì điện trở sẽ phụ thuộc vào tiết diện dây dẫn. Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn. Ví dụ ta có hai đoạn dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, có tiết diện là s1 và s2 thì:

R1/R2 = S2/S1

Trong đó: 

 • R1, s1 là điện trở và tiết diện của dây dẫn 1.
 • R2, s2 là điện trở và tiết diện của dây dẫn 2.

Đặc biệt, đối với tiết diện của dây dẫn là hình tròn, ta tính theo công thức:

S = π*r2 = π*d2/4

Trong đó:

 • S là tiết diện của dây dẫn.
 • R là bán kính của dây dẫn.
 • D là đường kính của dây dẫn.

Khối lượng của dây dẫn có tiết diện đều được tính theo công thức:

M = d*s

Trong đó:

 • M là khối lượng của dây dẫn.
 • D là khối lượng riêng của vật liệu làm dây dẫn.
 • S là tiết diện của dây dẫn.

Đơn vị của điện trở là gì?

Đơn vị của điện trở là ohm (ký hiệu là: Ω), ngoài đơn vị ohm ra thì điện trở còn có các đơn vị dưới đây:

 • MΩ (milliohm)
 • KΩ (kilohm)
 • MΩ (megaohm)

Chuyển đổi từ các đơn vị trên sang ohm

 • 1 mΩ = 0.001 Ω
 • 1 kΩ = 1000 Ω
 • 1 mΩ = 1000 kΩ = 1.000.000 Ω

Cách đọc điện trở dễ dàng

Để đọc được các điện trở trên các sơ đồ nguyên lý thì bên dưới đây là cách đọc điện trở theo quy ước sau:

 • Một vạch ngang (-) = 0.5w
 • Hai vạch đứng (||) = 2.0w
 • Một vạch chéo (/) = 0.25w
 • Hai vạch chéo (//) = 0.125w
 • Một vạch đứng (|)= 1.0w
 • Hai vạch chéo vào nhau (\/)= 5.0w
 • Còn (x) = 10.0w

Bên cạnh ghi trị số điện trở. Nhiều khi không ghi đơn vị. Cách đọc theo quy ước sau:

 • Từ 1Ω tới 999Ω ghi là 1k tới 999k
 • Từ 1 mΩ trở lên thì ghi là 1,0; 2,0; 3,0,… 10,0…20,0…

Điện trở thường được ký hiệu bằng 4 vòng màu, điện trở chính xác ký hiệu bằng 5 vòng màu.

Công dụng của điện trở

điện trở phụ thuộc chất liệu dây dẫn

Điện trở có mặt ở khắp mọi nơi, đóng vai trò quan trọng, và điện trở có những tác dụng sau:

 • Khống chế dòng điện qua tải hợp lý hơn. Để hiểu hơn thì dienchaua đưa ra một ví dụ như sau: nếu bạn có 1 bóng đèn 9v, nhưng chỉ có nguồn 12v thì bạn có thể đấu nối tiếp bóng đèn với điện trở để làm sụt áp bớt 3v trên điện trở.
 • Phân cực cho bóng bán dẫn hoạt động.
 • Mắc điện trở thành cầu phân áp để có được 1 điện áp theo ý muốn từ 1 điện áp cho trước.
 • Tạo ra sụt áp trên mạch khi mắc nối tiếp
 • Tham gia vào các mạch tạo dao động r c
 • Tạo ra nhiệt lượng trong các ứng dụng cần thiết
 • Điều chỉnh cường độ dòng điện qua các thiết bị điện

Như vậy là qua bài viết này, Điện Châu Á vừa chia sẻ đến mọi người về những yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn và công dụng của điện trở. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với mọi người.