Thông Tin Sản Phẩm

  • Quy cách: dài 1m
  • Số cực: 1P, 2P, 3P
  • Dòng Ampe: 63Amp hoặc 100Amp
  • Xuất xứ: Ấn Độ