Thông Tin Sản Phẩm

  • Quy cách: SM25, SM35, SM40, SM50, SM71
  • Lỗ gắn ốc: M6, M8, M10,…
  • Xuất xứ: Ấn Động