Thông Tin Sản Phẩm\

  • Quy cách: Phi 16, dài 2m4
  • Chất liệu: Đồng
  • Xuất xứ: Ấn Độ