Thông Tin Sản Phẩm

  • Quy cách: tiết diện dây điện từ 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2….400mm2
  • Lỗ cos: phi 4, phi 6, phi 8, phi 10, phi 12, phi 14, phi 16,…
  • Xuất xứ: Ấn Độ