Thông Tin Sản Phẩm

 •  Hiển thị Số bằng LED 7 đoạn.
 •  Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.
 •  Lập trình giá trị cài đặt.
 •  Dòng dịnh mức :5A ; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC.
 •  Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình.
 •  Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
 •  Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
  + Dòng quá tải: I> = 0.5A – 6A (tức là 10% đến 120%).
  + Thời gian tác động: 5 IDMT, kt = 0.05 – 1.0 hoặc DT, t> = 0.05s –
  99s.
 •  Cài đặt mức tác động cao (High-set):
  + Dòng ngắn mạch: I>> = 0.5A – 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô
  hiệu hóa (cài disable).
  + Thời gian tác động: xác định t>> = 0.05s – 2.5s.
 •  Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm.