Thông Tin Sản Phẩm

 •  Hiển thị số bằng LED 7 đoạn
 •  Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
 •  Lập trình giá trị cài đặt
 •  Nguồn cung cấp: 184 đến 276 V AC
 •  Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 10A.
 •  Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
 •  Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch (khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO)
 •  Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
 •  Reset bằng tay: 1 tiếp điểm ngõ ra
 •  Ghi lại giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
 •  Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm