Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MKC-445500KT
  • Loại: Tụ bù khô (tròn)
  • Công suất Q: 50kVar
  • Điện áp U: 440VAC
  • Dòng điện I: 65.6A
  • Tiêu chuẩn: IEC60831
  • Kích thước: 136X305 (mm)