Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: RMC-4450300KT
  • Loại: Tụ bù khô (Tụ tròn)
  • Công suất Q: 30KVar
  • Điện áp U: 440VAC
  • Dòng điện In: 39.4A
  • Điện dung C: 493.2µF
  • Tiêu chuẩn: IEC60831-1
  • Kích thước: 86Dx350H (mm)