Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MKC-445250KT
  • Loại: Tụ bù khô (tròn)
  • Công suất Q: 25kVar
  • Điện áp U: 440VAC
  • Dòng điện I: 32.8A
  • Tiêu chuẩn: IEC60831
  • Kích thước: 96X275 (mm)