Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: ANU-41240KS
  • Loại: Tụ bù dầu (Tụ vuông)
  • Công suất Q: 40KVar
  • Điện áp U: 415VAC
  • Dòng điện In: 55.65A
  • Điện dung C: 739.29µF
  • Tiêu chuẩn: IEC60831-1
  • Kích thước: