Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: ENU-41215KS
  • Loại: Tụ bù dầu (Tụ vuông)
  • Công suất Q: 15KVar
  • Điện áp U: 415VAC
  • Dòng điện In: 20.87A
  • Điện dung C: 277.73µF
  • Tiêu chuẩn: IEC60831-1
  • Kích thước: