Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: PRT.4415
  • Loại: Tụ bù khô (tròn)
  • Công suất Q: 15kVar
  • Điện áp U: 440VAC
  • Dòng điện I: 19.7A
  • Tiêu chuẩn: IEC60831 -1/2
  • Kích thước: 75X238 (mm)