Thông Tin Sản Phẩm

 •  Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.
 •  Cài đặt thông số bằng núm xoay.
 •  Nguồn cung cấp.: 198 đến 265 V AC.
 •  Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 30A.
 •  Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec.
 •  Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch (khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO).
 •  Báo mức độ dòng điện rò dưới dạng % bằng LED.
 •  Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755.
 •  Reset bằng tay ; 2 tiếp điểm ngõ ra trong đó có 1 tiếp điểm “Safety”.
 •  Chức năng “Test” và “Reset” từ xa.
 •  Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm.