Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã hàng: BKJ63N-2P
  • Số Cực: 2P
  • Dòng Định Mức: 6A,10A,16A, 20A, 25A,….,63A
  • Dòng Ngắn Mạch: 6kA
  • Tiêu chuẩn IEC 60898.
  • Đặc tính: Đường cong loại B,C,D.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Tham khảo thêm CB LS tại đây