Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: BCL63E0CG
  • Số cực (Poles): 1P, 2P, 3P
  • Dòng định mức: 6A~63A
  • Điện Áp định mức: 400V
  • Tiêu chuẩn: IEC/EN 60898-1