Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã SC-03, SC-0, SC-05, SC-4-0, SC-4-1, SC-5-1, SC-N1, SC-N2, SC-N2S, SC-N3, SC-N4, SC-N5A
  • Gồm loại NO hoặc NC, NO+NC, 2NO+2NC
  • Dòng định mức: 9A, 12A, 16A, 22A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 105A
  • Số pole: 3P