Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: XA2EV
  • Nguồn cấp: 24AC/DC, 110AC/DC, 220AC/DC, 380-400VAC
  • Màu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương, Cam, Trắng