Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: LRD
  • Sử dụng với Contactor LC1D: D09…D38, D12…D38,…
  • Dải cài đặt của Relay: 0.10…0.16, 0.16…0.25, 30…38,…
  • Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ Tesys D
  • Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ mất pha
  • Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP