Xem thêm báo giá

Thông tin sản phẩm:

 • NHẬN BIẾT:
  – Bằng màu cách điện: Màu đen
  – Hoặc theo yêu cầu khách hàng
 • CẤU TRÚC CÁP:
 • ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
  – Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV
  – Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút)
  – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC
  – Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
  + 140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm
   + 160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2 
 • TIÊU CHUẨN:
  – AS/NZS 5000.1
  – AS/NZS 1125
 • ỨNG DỤNG:
  – Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định

day cv cadivi