Xem thêm báo giá

Thông tin sản phẩm:

 • NHẬN BIẾT:
  – Bằng màu cách điện:
  +  Cáp 1 lõi: Màu đen
  +  Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen (trung tính) – xanh lục & vàng (TER)
  – Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
  +  Cáp 1 lõi: không vạch
  +  Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – không vạch (trung tính) – xanh lục (TER)
  – Hoặc theo yêu cầu khách hàng
 • CẤU TRÚC CÁP:
 • ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
  – Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV
  – Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút)
  – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC
  – Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
  + 140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm
   + 160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2 
 • TIÊU CHUẨN:
  – TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
  – TCVN 6612/ IEC 60228
 • ỨNG DỤNG:
  – Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định

dây cáp CVV CADIVI