Xem thêm báo giá

Thông Tin Sản Phẩm

 • NHẬN BIẾT:
  – Bằng băng màu:
   + Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
   + Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu (trung tính) – xanh lục (TER).
  – Hoặc theo yêu cầu khách hàng
 • CẤU TRÚC CÁP:

 • ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
  – Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV
  – Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút)
  – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC
  – Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC
 • TIÊU CHUẨN:
  – TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
  – TCVN 6612/ IEC 60228
 • ỨNG DỤNG:
  – Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định

cáp cxv cadivi