Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: SGKJ-0.44-20-3
  • Loại: Tụ bù khô (tròn)
  • Công suất Q: 20kVar
  • Điện áp U: 440VAC
  • Dòng điện I: 24.2A
  • Tiêu chuẩn: IEC60831/96
  • Kích thước: 96X240 (mm)