Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: KNE-4436586S
  • Loại: Tụ bù khô (Tụ tròn)
  • Công suất Q: 50KVar
  • Điện áp U:440V
  • Dòng điện In:
  • Điện dung C: 3×274µF
  • Tiêu chuẩn: IEC60831-1
  • Kích thước: