Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MKD440-D-20.8
  • Loại: Tụ bù khô (tròn)
  • Công suất Q: 20kVar
  • Điện áp U: 440VAC
  • Dòng điện I: 27.3A
  • Tiêu chuẩn: IEC60831-1&2
  • Kích thước: 85X350 (mm)