Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: EZC100, EZC250 và EZC400/630
  • Dòng cắt ngắn mạch tại 415V: 7.5, 10, 15, 30 kA (EZC100) và 18, 25, 36, 50kA (EZC250 & EZC400/630)
  • Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt
  • Dòng điện định mức từ: 15 – 100A (EZC100) và 100 – 600A( EZC250 & EZC400/630)
  • Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2, JIS C 8201, NEMA AB1

EZC100

EZC250