Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã Sản Phẩm: A9K27(24)
  • Số Cực (Pole): 1P, 2P, 3P, 4P
  • Dòng Định Mức (A): 6A, 10A, 16A, 20A,….63A
  • Điện Áp Cấp: 230V (1P, 2P) 400V (3P, 4P)
  • Dòng Ngắn Mạch: 6kA