Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: LRE
  • Sử dụng với Contactor LC1E từ E06…E38, E40…E95,…
  • Dải dòng cài đặt của Relay: 0.10…0.16, 0.16…0.25,…80…104
  • Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ Easypact TVS
  • Dùng cho bảo vệ động cơ