Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã hàng: ABN203C-3P Series
  • Dòng định mức In: 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A
  • Dòng ngắn mạch Ics: 30kA
  • Số Cực (Pole): 3P
  • Xuất xứ: Hàn Quốc