Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: LC1E
  • Dòng định mức: 6, 9, 12, 18, 25, 32, 38,…630A
  • Điện áp cấp: 24V, 48V, 110V, 220V, 380V
  • Điện áp điều khiển AC
  • Sử dụng kết hợp Relay Nhiệt LRE