Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MKC-445200KT
  • Loại: Tụ bù khô (tròn)
  • Công suất Q: 20kVar
  • Điện áp U: 440VAC
  • Dòng điện I: 26.2A
  • Tiêu chuẩn: IEC60831 Kích thước: 86X275 (mm)