Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MKC-445100KT
  • Loại: Tụ bù khô (tròn)
  • Công suất Q: 10kVar
  • Điện áp U: 440VAC
  • Dòng điện I: 13.1A
  • Tiêu chuẩn: IEC60831
  • Kích thước: 86X170 (mm)