Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: H3DKZ-A1, H3DKZ-A2, H3DKZ-A1A, H3DKZ-A2A
  • Nguồn cấp: 220VAC, 24VDC (H3DKZ-A1, H3DKZ-A2) ,  12VDC (H3DKZ-A1A, H3DKZ-A2A)
  • Gắn trên DIN RAIL