Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MY4N-GS (14 Chân dẹp nhỏ), MY2N-GS (8 chân dẹp nhỏ)
  • Cuộn coil: 220VAC, 110VAC, 24VAC, 24VDC,…
  • Sử dụng kết hợp với chân đế relay PYF14A-N (MY4N) và PYF08A-N (MY2N)

MY2N GS OMRON

MY4N GS OMRON