Cung cấp và thi công lắp đặt tủ bảng điện thang máng cáp ở Chung cư Đại Thành