Cung cấp tủ bảng điện và dây cáp điện cho Vietcombank