Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MT-72
  • Kích thước: 72×72
  • Quy cách: 0-500V
  • Sử dụng kết hợp với chuyển mạch V ( MSS-V)