Thông Tin Sản Phẩm

  • Đồng hồ đo Điện áp
  • Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn
  • Dải hiển thị: 0 – 516V
  • Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
  • Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  • Bảo vệ mặt trước: IP65
  • Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
  • Kích thước: 96(H) x 96(W) x 46(D)mm