Thông Tin Sản Phẩm

 • Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ KWh.
 • Hiển thị 6 số, dạng LED
 • Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
 • Cài đặt hệ số CT: 1 / 5A – 10.000A
 • Độ phân giải: 0.01, 0.1, 1 & 10
 • Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3dây & 1 pha – 2 dây
 • Ngõ ra: xung áp 24VDC / dòng 100mA
 • Độ chính xác: cấp 1
 • Có password bảo vệ
 • Nguồn cấp: 230V AC ± 20%
 • Kích thước: 96(H) x 96(W) x 50(D)mm