Thông Tin Sản Phẩm

 • Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, KVAr và đo KWh, KVAh, KVArh
 • Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD
 • Hàng thứ 4: 8 số (dành cho điện năng)
 • Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A – 10.000A
 • Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3dây & 1 pha – 2 dây
 • Ngõ ra: xung áp 24VDC / dòng 100mA
 • Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng)
 • Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 10 KV
 • Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 – 500V AC (L-L)
 • Có password bảo vệ
 • Nguồn cấp: 85 – 270V AC
 • Truyền thông MODBUS (MFM383A-C)
 • Kích thước: 96(H) x 96(W) x 50(D)mm