Thông Tin Sản Phẩm

  • Đồng hồ đo Dòng điện AC gián tiếp qua CT
  • Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
  • Cài đặt hệ số CT: 5 – 4000A
  • Dải hiển thị: 0 – 4960A
  • Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
  • Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  • Bảo vệ mặt trước: IP65
  • Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
  • Kích thước: 96(H) x 96(W) x 46(D)mm