Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MT-72
  • Kích thước: 72×72
  • Quy cách: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,…6000/5A
  • Sử dụng kết hợp với biến dòng đo lường CT và chuyển mạch A